Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 /2011 a Dodatok č.1 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec.

Číslo VZN: 6/2011

Dátum zverejnenia: 1.6.2017 10:56

 

Stav: neplatné (novelizované)

 
 

Súbor: vzn_6_2011_socialne_sluzby1.pdf Stiahnuť súbor