VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení dodatkov č. 1 až 4

Číslo VZN: 6/2011

Dátum zverejnenia: 6. 7. 2018 13:06

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2012

 
 

Súbor: vzn_o_socialnych_sluzbach_v_zneni_dodatku_c_1_c_2_c_3_a_c_4.pdf Stiahnuť súbor