VZN č. 6/2019 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Číslo VZN: 6/2019

Dátum zverejnenia: 24. 10. 2019

 

Stav: platné

Platnosť: od 5. 11. 2019

 
 

Súbor: vzn_c_6_2019_opatreni_socialnopravnej_ochrany_deti_a_socialnej_kurately1.pdf Stiahnuť súbor