VZN č. 6/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo VZN: 6/2020

Dátum zverejnenia: 9. 12. 2020 11:00

 

Stav: platné

Platnosť: od 10. 12. 2020 7:00

 
 

Súbor: vzn_c._6_2020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_ko_a_drobny_stavebny_odpad.pdf Stiahnuť súbor