Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec

Číslo VZN: 6/2022

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2022 16:51

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 8. 2022

 
 

Súbor: vzn_6_20226.pdf Stiahnuť súbor