Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatkov č.1- č.4

Číslo VZN: 6/2023

Dátum zverejnenia: 4. 7. 2023 12:02

 

Stav: platné

Platnosť: od 20. 7. 2023

 
 

Súbor: vzn_o_pravidlach_casu_predaja.pdf Stiahnuť súbor