VZN č. 7/2009 mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo VZN: 7/2009

Dátum zverejnenia: 1.6.2017 9:18

 

Stav: neplatné (novelizované)

 
 

Súbor: vzn_miestne_dane_20101.pdf Stiahnuť súbor