VZN č. 7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec

Číslo VZN: 7/2018

Dátum zverejnenia: 11. 12. 2018 14:45

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2019

 
 

Súbor: vzn_c_7_2018_o_nakladani_s_ko_a_dso1.pdf Stiahnuť súbor