Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 07/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec

Číslo VZN: 7/2019

Dátum zverejnenia: 16. 12. 2019 23:43

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2020

 
 

Súbor: vzn_o_nakladani_s_ko_a_dso_7_20191.pdf Stiahnuť súbor