VZN Mesta Senec č.7/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1-5 a v znení VZN Mesta Senec č. 11/2019

Číslo VZN: 7/2021

Dátum zverejnenia: 3. 1. 2022 7:54

 

Stav: platné

Platnosť: od 15. 12. 2021

 
 

Súbor: vzn_c.7_2021_o_hospodareni_s_majetkom_mesta.pdf Stiahnuť súbor