Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022

Číslo VZN: 7/2022

Dátum zverejnenia: 14. 9. 2022 8:59

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 10. 2022

 
 

Súbor: vzn__dotacie_do_skol__2022_novy_koeficient_material_do_msz_september_2022.docx Stiahnuť súbor