Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo VZN: 8/2019

Popis: Schválené MsZ zo dňa 11.12.2019

Dátum zverejnenia: 13. 12. 2019 7:43

 

Stav: platné

Platnosť: od 12. 12. 2019

 
 

Súbor: vzn_8_2019_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_ko_schv1.pdf Stiahnuť súbor