VZN Mesta Senec č. 8/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových voziidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec

Číslo VZN: 8/2021

Dátum zverejnenia: 3. 1. 2022 14:56

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2022

 
 

Súbor: vzn_c._8_2021_o_zmene_poplatkov_v_docasnom_parkovani.pdf Stiahnuť súbor