VZN č. 8/2022 ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.

Číslo VZN: 8/2022

Dátum zverejnenia: 19. 9. 2022 11:18

 

Stav: platné

Platnosť: od 5. 10. 2022

 
 

Súbor: vzn_8_2022_ciastocne_uhrady_nakladov_do_skol.docx Stiahnuť súbor