VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 9/2004

Číslo VZN: 9/2004

Dátum zverejnenia: 31.5.2017 22:18

 

Stav: neplatné (novelizované)

 
 

Súbor: 2005_vzn_miestne_dane1.pdf Stiahnuť súbor