Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 9/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo VZN: 9/2023

Dátum zverejnenia: 3. 11. 2023 13:53

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2024

 
 

Súbor: vzn_9_2023_dane1.pdf Stiahnuť súbor