Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec

Číslo VZN: č.1/2022

Dátum zverejnenia: 11. 4. 2022 13:21

 

Stav: platné

Platnosť: od 26. 4. 2022

 
 

Súbor: vzn_spadova_ms_2022_platne_od_26_04_20221.pdf Stiahnuť súbor