Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. /2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec

Číslo VZN: c/2022

Dátum zverejnenia: 21. 3. 2022 13:20

 

Stav: platné

Platnosť: od 11. 3. 2022

 
 

Súbor: vzn_o_urceni_spadovych_ms_20221.pdf Stiahnuť súbor

 

Súbory / prílohy