Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. /2022, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu.

Číslo VZN: c/2022

Dátum zverejnenia: 21. 3. 2022 13:24

 

Stav: platné

Platnosť: od 11. 3. 2022

 
 

Súbor: vzn_kt_sa_urcuju_obvody_zs_20221.pdf Stiahnuť súbor

 

Súbory / prílohy