Všeobecne záväzné nariadenie č. /2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 na pripomienkovanie:

Číslo VZN: c/2022

Dátum zverejnenia: 10. 6. 2022 9:06

 

Stav: platné

Platnosť: od 10. 6. 2022

 
 

Súbor: vzn__dotacie_do_skol__2022_dofinancovanie_na_pripomienkovanie_jun_2022.pdf Stiahnuť súbor