Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022

Číslo VZN: č.2/2022

Dátum zverejnenia: 10. 6. 2022 9:39

 

Stav: platné

Platnosť: od 10. 2. 2022

 
 

Súbor: vzn_pre_rok_2022_dotacie_na_ziaka.pdf Stiahnuť súbor