Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu.

Číslo VZN: č.3/2022

Dátum zverejnenia: 11. 4. 2022 13:17

 

Stav: platné

Platnosť: od 26. 4. 2022

 
 

Súbor: vzn_sk._obvody_2022_platne_od_26.04.2022.pdf Stiahnuť súbor