VZN Mesta Senec č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č.6/2020.

Číslo VZN: č.6/2021

Dátum zverejnenia: 3. 1. 2022 8:21

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_6_2021_dodatok2_k_8_2019.pdf Stiahnuť súbor