Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. xx/2024 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby poskytované mestom Senec

Číslo VZN: xx/2024

Dátum zverejnenia: 11. 6. 2024 10:30

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_o_socialnych_sluzbach.pdf Stiahnuť súbor

 

Súbory / prílohy