Návrh VZN Mesta Senec č. xx/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec v znení neskorších nariadení

Číslo VZN: xx/2024

Dátum zverejnenia: 11. 6. 2024 14:47

 

Stav: platné

Platnosť: od 11. 6. 2024

 
 

Súbor: vzn_ktorym_sa_meni_vzn_o_docasnom_parkovani14.pdf Stiahnuť súbor

 

Súbory / prílohy