HARMONOGRAM VYDAVANIA VEDIEROK NA ODPAD Z KUCHYNE

Od 21.12.2020 si môžu na útvare verejnej zelene, údržby a čistoty mesta ( referát odpadového hospodárstva), areál zberného dvora na Železničnej ulici vyzdvihnúť sadu na triedený zber odpadu nasledovné ulice ZÓNY 1:

Baničova
Bazová
Borievková
Borovicová
Bratislavská
Čerešňová
Dobšinského
Dolná
Drienková
E.B.Lukáča
Fialková
Gagarinova
Gaštanová
H.Zelinovej
Horná
Inovecká
J. Smreka
Jánošíková
Javorová
K.Šišku
Kalinčiakova
Karasova
Kysucká
Liptovská
Ľudovíta Fullu
M.Urbana
Marhuľová
Morušová
Muškátová
Novomeského
Okružná
Oravská
Orechová
Pezinská
pri Striebornom jazere
Sereďská
Strieborné jazero
Svätoplukova
Svätý Martin
Šípková
Trnková
Tulipánová
Turnianska
Ulica pri Búroši
ulica pri Čiernej vode
Višňová
Záhradnícka
Zemplínska
Žarnovova
Žitavská
 
AKTUALIZÁCIA 22.12.2020 6:24 - DOPLNENIE ULÍC
Od 22.12.2020 si môžu na útvare verejnej zelene, údržby a čistoty mesta ( referát odpadového hospodárstva), areál zberného dvora na Železničnej ulici vyzdvihnúť sadu na triedený zber odpadu taktiež nasledovné ulice ZÓNY 2:
Agátová
Brezová
Bernolákova
A.Dubčeka
A.Hlinku
B. Bartóka
AKTUALIZÁCIA 22.12.2020 9:31 - DOPLNENIE ULÍC
Pripravené na odber sú ďalšie ulice:
Boldocká
F. Kráľa
Fándlyho
Hečkova
Hollého
Holubia
Chalupkova
J. Csermáka
J. Farkaša
J. Murgaša
Jarná
Jasná
AKTUALIZÁCIA 23.12.2020 6:31 - DOPLNENIE ULÍC
Pripravené na odber sú ďalšie ulice:
Dlhá
Dúhová
Drozdia
A.Sládkoviča
Fučíková
Hviezdoslavova
Mierové námestie
Mesačná
Lúčna
Lipová
Lichnerova
Lastovičia
Jesenná
Jastrabia
AKTUALIZÁCIA 23.12.2020 13:09 - DOPLNENIE ULÍC
Pripravené na odber sú ďalšie ulice:
Kvetná
Letná
Mlynská
Moyzesova
Nám. 1. mája
Nitrianska
Pod Vinicami
Pri Štifte
Priemyselná
Rosná
AKTUALIZÁCIA 28.12.2020 9:48 - DOPLNENIE ULÍC
Pripravené na odber sú ďalšie ulice:
Sadová
Slávičia
Slnečná
SNP
Sovia
Svätého Urbana
Šamorínska
Školská
Škorcová
Škovránčia
Športová
Ulica pri Včelárikoch
Vrabčia
Vtáčia
Zimná
Železničná
 
AKTUALIZÁCIA 30.12.2020 7:22 - DOPLNENIE ULÍC
Pripravené na odber sú ďalšie ulice:
Pivničná
Robotnícka
Štefánikova
Štúrova
Tehelná
Trnavská
Vajanského
Vinohradnícka
Vodná
Vrbenského
Košická
J.G.Tajovského
 
AKTUALIZÁCIA 12.1.2021 8:48 - DOPLNENIE ULÍC
Ulice Šafárikova, Slenčné jazerá a Rybárska sú pripravené na výdaj!
 
Bližšie informácie: odpady@senec.sk , +421 904 891 717