Životné situácie : Životné prostredie

Situácia Oblasť
Kedy je možné realizovať orez drevín? Životné prostredie