Stretnutie vedení škôl okresu Senec ku kurikulárnej reforme
13. 5. 2024

DSC_0273.JPG

 

Útvar školstva a športu Mesta Senec (ÚŠaŠ) zorganizoval 30. apríla v spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov pre regióny Malacky, Pezinok a Senec (RCPU) stretnutie pani riaditeliek, riaditeľov a zástupkýň základných škôl v okrese Senec, aby si vypočuli skvelého rečníka Vladimíra Burjana, šéfredaktora časopisu DOBRÁ ŠKOLA a spoluautora reformného dokumentu Učiace sa Slovensko. Stretnutie sa uskutočnilo v Labyrinte v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci. Prítomných privítala prednostka Jarmila Répássyová, vedúca ÚŠaŠ Jana Glodžáková a mentorka a lektorka RCPU Adriana Macková. Pán Burjan sa chopil  témy „Ako na zmeny v škole (najmä ak ich nie všetci vítajú)“. Vzhľadom na blížiacu sa kurikulárnu reformu ide o veľmi aktuálnu problematiku. Veríme, že sa bude vedeniam škôl aj vďaka týmto podnetom dariť presadzovať pozitívne zmeny, ktoré budú naďalej skvalitňovať vzdelávanie a výchovu v našich veľkých seneckých školách i v menších školách v celom okrese.


 

 

Galéria obrázkov k článku