cyklopristresky

 

Mesto Senec má aktuálne dva uzamykateľné a dva otvorené prístrešky pre bicykle. 

Názov projektu:  „STANICA BIKE AND RIDE, ŽST Senec“ spolufinancovaný z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR

Miesto prístreškov: Železničná ulica v Senci, Terminál Integrovanej dopravy v Senci, pri bráne na Slnečné jazerá

Umiestnenie prístreškov - mapa tu:                        

Foto manuál otvorené prístrešky tu:

Manuál, ako parkovať v otvorenom prístrešku: 

Do otvorených prístreškov je možné zaparkovať až 36 bicyklov. Môžete ich zaparkovať na hornom alebo dolnom poschodí. Bezpečné zamykanie bicyklov v  otvorených prístreškoch predstavuje dvoj alebo trojbodové uzamknutie bicykla (podľa toho, či použijete horné alebo dolné poschodie) o  konštrukciu stojanu. Ak ako užívateľ disponujete len jedným zámkom, prioritne zamknite rám bicykla o stredový hák stojanu. Otvorené prístrešky pre bicykle je možné používať  zadarmo.

Prevádzkový poriadok k 01. 04. 2021 tu:

Manuál ako požiadať o čip:

1. Čip si vyzdvihnete na  Mestskom úrade v Senci, Mierové námestie 8 vo vopred dohodnutom termíne a v rámci úradných hodín (v zmysle aktuálnych opatrení úradu) u poverenej osoby.

Kontakt: Tibor Časný, referent útvaru výstavby a  ochrany ŽP, casnyt@senec.sk; 02/20 20 51 44

Žiadateľ vyplní žiadosť o povolenie vstupu, oboznámi sa s prevádzkovým poriadkom

2. Poverená osoba overí možnosť uplatnenia zľavy, zaeviduje nového užívateľa. Následne užívateľ zaplatí poplatok v pokladni. Po uhradení poplatku užívateľ pôjde s dokladom o zaplatení k poverenej osobe, podpíše preberací protokol a zoberie si čip.

Za čip sa vyberá návratná záloha, 5,00 € alebo 10,00 € (v zmysle podmienok v prevádzkovom poriadku).

Čipy sú prednostne určené pre  užívateľov, ktorí majú v meste trvalý pobyt. Používať by ich mali najmä tí, ktorí prestupujú na verejnú osobnú dopravu a smerujú do iného miesta za prácou, vzdelaním alebo inou službou.

Ak čip už nebudete potrebovať (napr. z dôvodu nepoužívania), zálohu za čip dostanete späť. Pri strate čipu záloha prepadá.

Vzor žiadosti o povolenie do uzatvorených prístreškov FYZICKY: túto žiadosť vypíšete na mestskom úrade pri poverenej osobe

Foto manuál uzatvorené prístrešky: - doplníme

Manuál ako požiadať o povolenie do uzatvorených prístreškov ONLINE:

Virtuálne otvorenie prístrešku je cez  QR kód online úhradu alebo zaregistrovanie sa na  webovej stránke cyklo.ecoprogress.euonline úhradu. Na  webovej stránke alebo cez  QR kód je potrebné vybrať „Železničná stanica 1“, čo je ľavý uzamykateľný prístrešok alebo „Železničná stanica 2“, čo je pravý uzamykateľný prístrešok (vyberiete podľa voľného miesta). Následne si vyberiete program, ktorý budete využívať. Po  uskutočnení platby zadáte prijatý kód na  klávesnicu prístrešku a odomknete prístrešok obdobným spôsobom ako pri  otváraní čipom. Táto forma používania je vhodná najmä pre bežných užívateľov, návštevníkov alebo turistov.

Otvorenie uzamykateľného prístrešku: 

• pristúpte k  pravému alebo ľavému prístrešku, podľa voľnej kapacity

• priložte čip na  čítačku vybratého prístrešku,

• stlačte gombík na otvorenie príslušných dverí prístrešku a potiahnite dvere,

• zaparkujte bicykel a  zamknite ho prioritne o stredový hák stojanu,

• zatvorte dvere prístrešku na doraz (pri zlom zatvorení bude prístrešok vydávať zvuk).

Pri výbere bicykla z  prístrešku je postup podobný. Priložíte čip na čítačku, stlačíte gombík a otvoríte dvere. 

 

Informačný článok v Senčanovi - apríl viď strana 22

Iné:

Stojany v  prístreškoch majú hydraulický systém, pre  ľahšie ukladanie bicyklov na vrchnom poschodí. Prosíme však používateľov bicyklov, konkrétne pánov, aby využívali vrchné poschodie a spodné poschodie nechali pre dámy. Upozorňujeme na  fakt, že mesto negarantuje obsadenosť parkovacích miest pre bicykle! Priestory prístreškov sú monitorované kamerovým systémom, čo zvyšuje ich bezpečnosť. Na stanici bike and ride je okrem prístreškov aj voľne stojaci mobiliár pre cyklistov a to konkrétne servisný stojan pre bicykle a stojan na umývanie bicykla spolu s pitnou fontánkou. Servisný stojan pre bicykle je umiestnený vedľa uzamykateľného prístrešku pre  bicykle. Dá sa tam zavesiť bicykel a  vykonať drobné opravy bicykla ako napríklad dofúkanie duší alebo oprava defektu. Umývací stojan s  pitnou fontánkou je umiestnený vedľa otvoreného prístrešku pre bicykle. Obsahuje jednoduché náradie na umytie bicykla a v zadnej časti kohútik na pitnú vodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre

V Stanici bike and ride bude možné zaparkovať až 84 bicyklov a z toho:

  • 48 ks v rámci 2 ks uzamykateľných prístreškov pre bicykle s poschodovými stojanmi pre bicykle, so zelenou vegetačnou strechou a fotovoltickými panelmi, ktoré zabezpečia napájanie prístrešku elektrickou energiou,
  • 36 ks v rámci otvoreného prístrešku pre bicykle s poschodovými stojanmi pre bicykle.

V uzamykateľných prístreškoch bude zabezpečený prístup na základe autorizácie pomocou čipu a mobilnej aplikácie (aplikáciu prevádzkuje iná spoločnosť, viac info v časti Používanie v praxi), automatické osvetlenie prístreškov a kamerový systém. Prevádzka automatizovaných systémov stanice bude zabezpečená autonómne – prostredníctvom fotovoltických panelov.

Poschodové stojany majú hydraulický systém pre jednoduchšie ukladanie bicyklov na 2. podlažie prístreškov.

Na uzamykateľnom prístrešku sa vybudovala zelená strecha. Okrem toho sa v centrálnej časti plochy vybudoval vyvýšený záhon, v ktorom je vysadený vzrastlý strom.

Prístrešky budú chrániť bicykle pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

V rámci Stanice bike and ride je okrem prístreškov zrealizovaný aj voľne stojaci mobiliár pre cyklistov a to konkrétne servisný stojan pre bicykle a umývací stojan na umývanie bicykla spolu s pitnou fontánkou. Servisný stojan pre bicykle je umiestnený vedľa uzamykateľného prístrešku pre bicykle. Dá sa na neho zavesiť bicykel a realizovať na ňom drobné opravy bicykla, ako je napríklad dofúkanie duší alebo oprava defektu. Umývací stojan s pitnou fontánkou je umiestnený vedľa otvoreného prístrešku pre bicykle. Obsahuje jednoduché náradie na umytie bicykla a v zadnej časti kohútik na pitnú vodu.

 

Bezpečnosť (zopakovanie princípu bike and ride, kamera, ako správne zamykať bicykel)

Stanica bike and ride slúži na úschovu bicyklov, ktoré bude možné bezpečne zaparkovať vo vyhradených parkovacích miestach. Následne bude možné prestúpiť na verejnú osobnú dopravu (vlak alebo autobus). Bezpečnosť zamknutých bicyklov pozostáva z dvoch dôležitých faktorov, a to:

  • prvý významný faktor bezpečnosti bicykla je u samotného užívateľa, čo predstavuje zvolenie vhodného zámku na bicykel,
  • druhý významný faktor je v technickom riešení prístreškov pre bicykle. V uzavretom prístrešku bude zabezpečená ochrana bicykla pred ukradnutím kamerovým systémom a elektronickým prístupom majiteľa bicykla (formou čipu alebo aplikácie) a dvoj alebo trojbodovým uzamknutím bicykla (v závislosti od použitia horného alebo dolného poschodia stojana). Kamerový systém umiestnený vo vnútornom priestore prístrešku bude monitorovaný s dostatočným počtom kamier so záberom na vstup prístrešku. Tento systém obsahuje nočné videnie a vysoké grafické rozlíšenie. Kamerový záznam je nahrávaný na pamäťové médium. Riadiaci alarm umožňuje nastaviť aj alarm v časovom intervale, ktorý môže upozorniť používatelia o vniknutie do objektu. V otvorenom prístrešku bude ochrana bicykla riešená tiež technickým riešením stojana pre bicykle, čo predstavuje dvoj alebo trojbodové uzamknutie bicykla (v závislosti od použitia horného alebo dolného poschodia).
  • Celý objekt Stanice bike and ride bude samostatne monitorovaný aj kamerovým systémom. Aktuálne sa na mieste nachádza 1 kamera a súčasne riešime v rámci objektu pridanie ďalšieho monitorovacieho zariadenia. Na mieste realizácie projektu prebehol aj orez konárov drevín, ktoré zasahovali do monitorovanej plochy.

Poznámka mesta - prevencia zamykania bicyklov v meste: bicykle zamykajte o rám bicykla v cyklostojanoch alebo o pevný predmet či bod, ktorý je pevne ukotvený v zemi.  

 

Používanie v praxi

Uzatvorený prístrešok bude možné odomknúť dvomi spôsobmi a udelením prístupu používateľovi:

  • manuálne,
  • virtuálne.

Manuálne odomykanie uzamykateľného prístrešku bude prostredníctvom elektromagnetického čipu, ktorý sa priloží na čítačku. Čítačka je umiestnená vedľa dverí. Pri tomto spôsobe je potrebná registrácia na kontaktom mieste na Mestskom úrade v Senci. Toto riešenie bude výhodné najmä pre seniorov a ľudí, ktorí nedisponujú mobilnými dátami alebo aplikáciou v mobilnom telefóne.

Virtuálne odomykanie uzamykateľného prístrešku bude prostredníctvom webovej aplikácie načítaním QR kódu alebo zadaním SMS kódu. Pri tomto spôsobe stačí online registrácia bez potreby navštívenia kontaktného miesta. Toto riešenie je výhodné najmä pre bežných užívateľov ale aj návštevníkov a turistov mesta.

 

Prístupové čipy a  čítačka majú špeciálny šifrovaný komunikačný protokol, ktorý neumožňuje žiadnym spôsobom vyrábať kópie prístupových čipov bez vedomia administrátora a prevádzkovateľa systému!

Monitorovanie uzamykateľných prístreškov bude možné na diaľku odkontrolovať a bude možné na diaľku ovládať dverový zámok. Monitorovanie prístreška umožní zaznamenávať aj informáciu, či boli dvere správne uzatvorené. (dobrá poznámka – k čipu by mali dostať aj taký manuál...)

Do budúcna bude možné miesto čipov používať napr. kartu dopravných podnikov alebo avizovanú kartu Senčana.

 

Pripomíname bezpečné zamykanie s kvalitným bezpečným zámkom!

 

Prevádzkovanie uzamykateľných prístreškov bude možné začiatkom roka 2021, po schválení prevádzkového poriadku. Taktiež bude včas zverejnená informácia o presnom postupe vybavenia zaobstarania si čipu a iné informácie súvisiace s používaním prístreškov pre bicykle.

 

Otvorené prístrešky je možné používať od 22. 12. 2020.

 

Pôvodné stojany na bicykle vrátane prístreška boli umiestnené v inej časti mesta.

 

Umývací stojan s pitnou fontánkou bude funkčný až po zimnej sezóne (aby voda v stojane nezamrzla).

 

Upozorňujeme na fakt, že mesto negarantuje obsadenosť parkovacích miest pre bicykle!

 

Poplatok za používanie uzamykateľného prístrešku prostredníctvom čipu bude nízky a bude slúžiť iba na pokrytie základných nákladov: ako je napríklad náklad na obstaranie čipu alebo pokrytie nákladov na opravy a údržbu.  Čipy si bude možné zakúpiť na  kontaktom mieste na Mestskom úrade v Senci u poverenej osoby (upresníme bližšie neskôr).

Poplatky pri používaní prostredníctvom mobilnej aplikácie sú tiež nízke a ich výška závisí od výberu programu (denný, mesačný, ročný a iné). 

Mobilnú aplikáciu bude prevádzkovať iná spoločnosť – z dôvodu udržateľnosti projektu (personálne a technické kapacity). 

Realizáciou projektu Mesto Senec prispelo k trvalo udržateľnej mobilite a ochrane životného prostredia a zároveň sa realizáciou projektu uľahčí obyvateľom a návštevníkom mesta dochádzanie za prácou, oddychom alebo vzdelaním.

Mesto Senec patrí medzi popredných a úspešných žiadateľov v rámci čerpania dotácií v Bratislavskom samosprávnom kraji. Je v záujme mesta, aby zlepšovalo podmienky a možnosti pre život v meste. Pri rôznych výzvach, na ktoré ide mesto reagovať je potrebné zvážiť veľa faktorov, podmienok, prínosov a rizík predkladaného projektu. Každá obec alebo mesto je jedinečné a pri žiadaní dotácií je nutné a dôležité zvážiť už spomínané podmienky, faktory, prínosy projektu a riziká tej danej obce, či mesta, ktoré nie sú naozaj jednoduché.

V prípade bližších informácií kontaktuje prosím útvar projektového riadenia alebo  viceprimátora mesta emailom na adrese:

sturekovab@senec.sk

juraj.gubani@senec.sk

 

 

Súbory / prílohy