Mestská školská rada

Mestská školská rada v Senci je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej samosprávy z pohľadu školskej problematiky.

 

Súbory / prílohy