Základné informácie

Mesto Senec

Súčasný názov Senec, používaný od prvej polovice 20.storočia, vychádza zo starších pomenovaní Zemch, Szempc a Wartberg. Senec je známy predovšetkým ako významné slovenské letné turistické centrum, ktorého Slnečné jazerá domácim i turistom ponúkajú takmer prímorskú atmosféru.

Mesto je príťažlivé na bývanie nielen pre blízkosť hlavného mesta Bratislavy, ale aj kvalitné životné prostredie a rekreačný areál Slnečných jazier. Senec bol v rokoch 1949-1960 a 1996-2004 sídlom okresu.
Od 1.1. 2004 bol sídlom Obvodného a neskôr Okresného úradu.

Poloha

Senec sa nachádza v Stredoeurópskom regióne. Leží na juhozápade Slovenska - v Podunajskej nížine, na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. Mesto je vzdialené 27 km od rakúskych hraníc a 28 km od maďarských hraníc. Najbližšími európskymi metropolami sú Viedeň (90 km), Budapešť (230 km) a Praha (350 km).

Leží severovýchodne od Bratislavy, vo vzdialenosti 25 kilometrov v nadmorskej výške 126 m.n.m. Matematicko-geografická poloha stredu mesta je určená kartografickými súradnicami 17° 24´ východnej geografickej dĺžky a 48° 13´ severnej geografickej šírky. Leží na diaľnici D1 z Bratislavy do Žiliny a na významnom európskom železničnom ťahu Praha-Bratislava-Balkán/Orient.

Podľa územnosprávneho usporiadania SR sa rozprestiera vo východnej časti Bratislavského kraja, vyššieho územného celku (VÚC) Bratislavský samosprávny kraj.

Obyvateľstvo

Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 mal Senec 17 050 obyvateľov, pričom počet obyvateľov dynamicky rastie vplyvom ekonomickej migrácie do Bratislavy a jej okolia. (K 1.1. 2018 bol počet obyvateľov mesta 19 148).

Viac sa dozviete na podstránke Demografia