Základné informácie

Mesto Senec

Súčasný názov Senec, používaný od prvej polovice 20. storočia, vychádza zo starších pomenovaní Zemch, Szempc a Wartberg. Senec je známy predovšetkým ako významné slovenské letné turistické centrum, ktorého Slnečné jazerá domácim i turistom ponúkajú takmer prímorskú atmosféru.

Mesto je príťažlivé na bývanie nielen pre blízkosť hlavného mesta Bratislavy, ale aj kvalitné životné prostredie a rekreačný areál Slnečných jazier. Senec bol v rokoch 1949-1960 a 1996-2004 sídlom okresu.
Od 1.1. 2004 bol sídlom Obvodného a neskôr Okresného úradu.

Poloha

Senec sa nachádza v Stredoeurópskom regióne. Leží na juhozápade Slovenska - v Podunajskej nížine, na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. Mesto je vzdialené 27 km od rakúskych hraníc a 28 km od maďarských hraníc. Najbližšími európskymi metropolami sú Viedeň (90 km), Budapešť (230 km) a Praha (350 km).

Leží severovýchodne od Bratislavy, vo vzdialenosti 25 kilometrov v nadmorskej výške 126 m.n.m. Matematicko-geografická poloha stredu mesta je určená kartografickými súradnicami 17° 24´ východnej geografickej dĺžky a 48° 13´ severnej geografickej šírky. Leží na diaľnici D1 z Bratislavy do Žiliny a na významnom európskom železničnom ťahu Praha-Bratislava-Balkán/Orient.

Podľa územnosprávneho usporiadania SR sa rozprestiera vo východnej časti Bratislavského kraja, vyššieho územného celku (VÚC) Bratislavský samosprávny kraj.

Obyvateľstvo

Od začiatku roka 2022 má mesto Senec už viac ako 20.000 obyvateľov.

Viac sa dozviete na podstránke Demografia