Symboly

Erb

Erb mesta Senec tvorí: gotický, dolu lomený štít modrej farby. Na štíte je doľava kráčajúci lev s vysunutým jazykom, dvoma vzpriamenými labami, stojaci na zadných nohách s dvojramenným chvostom. Postava leva je strieborná, nad hlavou vznášajúca sa otvorená korunka je zlatá, tiež vysunutý jazyk, tri a tri pazúry sú zlaté.

Použité farby: modrá, zlatá a strieborná.

Pôvod erbu Senca je neznámy.

Zástava

Mestskú zástavu tvorí erb o veľkosti 50 cm, ktorý sa nachádza v strede zástavy, na modrom podklade, so strieborným levom a zlatou korunkou.

Zástava je žltej farby veľkosti 130 x 80 cm.

Zástavu spracoval Miroslav Kožuch.

 

 

Pečať

Mestskú pečať tvorí slovenský znak s kruhopisom: Mesto Senec - primátor mesta.

Insígnie

Pri slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti významných osláv v meste, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a podobne, primátor mesta používa primátorskú reťaz, ktorá pozostáva z reťaze a emblému s mestským erbom.

Znelka

Autorom znelky mesta Senec je slovenský hudobný skladateľ profesor Bohuslav Trnečka. Slávnostné fanfáry vytvoril k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Senec.

Viac sa dočítate v publikácii "Senec: Bránou do tretieho milénia".