Životné prostredie

Výruby drevín

https://www.senec.sk/sk/clanok/vyruby-drevin 

----------------------------------------------------------------------

Žumpy

https://www.senec.sk/sk/clanok/zumpy