Adriana Szalayová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent pokladne Útvar ekonomiky mesta 02/20205108 szalayovaa@senec.sk