Blanka Šušlová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent miestnych daní, poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj Útvar ekonomiky mesta 02/20205110 blanka.suslova@senec.sk