Gabriela Kollátová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent personalistiky a miezd Útvar ekonomiky mesta 02/20205111 kollatovag@senec.sk