Karol Czére

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Vedúci útvaru výstavby a ochrany životného prostredia Útvar výstavby a ochrany životného prostredia 02/20205127 karol.czere@senec.sk