Miroslav Furstenzeller

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent údržby a čistenia mesta Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta 02/45922757 miroslav.furstenzeller@senec.sk