Tibor Časný

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent pre verejné osvetlenie a technickú údržbu mestských komunikácií Útvar výstavby a ochrany životného prostredia 02/20205144 tibor.casny@senec.sk