Kalendár podujatí


Diskusia s Adrianou Deák

Začiatok: 6.2.2019 18:00

Premietanie v Solar Hvezdárni Senec

Začiatok: 22.2.2019
Koniec: 2.3.2019