Športový deň seniorov

Seniori

POZVÁNKA
 
Športový deň seniorov sa uskutoční dňa 23. mája 2019 na Slnečných jazerách - juh v čase od 9:00 – 17:00.
Občerstvenie pre súťažiacich bude zabezpečené. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili vopred na Útvar sociálnych služieb mesta telefonicky na číslach: 
02/20205121
02/20205122
02/20205145
alebo osobne na adrese Pribinova 15, Senec, v termíne do 15.05.2019.
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Útvar sociálnych služieb mesta Senec

23. 5. 2019 9:00 - 23. 5. 2019 17:00