Atletický Klub Puma Senec

Popis


O klube: Atletický Klub Puma Senec ako občianske združenie vznikol za účelom rozvoja a podpory Atletiky ako športu, efektívne a organizované využitie voľného času detí a mládeže, povýšiť krúžkovú úroveň na súťažnú, umožniť deťom porovnávať svoje výkony a šikovnosť  s inými rovesníkmi. Cieľom je ponúknuť deťom a ich rodičom zmysluplne využiteľnú voľno-časovú pohybovú aktivitu, systematickú všeobecnú športovú prípravu.
 

Kontaktná osoba / tréner: Mgr. Tomáš Horváth

Galéria obrázkov

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21436437652636 / E 17.401624640039017