Gabko Basketbal

Popis

Cieľom Gabko Basketbal je všestranná príprava detí na ktorýkoľvek šport. Pripravujeme deti k pravidelnému pohybu, športovaniu. Hravou formou zlepšujeme ich koordinačné  a orientačných schopnosti, zlepšujeme koordináciu, ohybnosť, rýchlosť, dynamiku, agilitu. Deti učíme  správne chodiť, behať, skákať, správne držať telo. Naša špecializácia je basketbal a postupne zverencov  učíme spoznávať basketbal ako zábavu, pohyb,  hru, kolektívny šport. Začíname pracovať s loptou a pribúdajú činnosti ako  kotuľanie, chytanie, prihrávanie lopty, driblovanie s loptou, streľba. Nemenej dôležitá je socializácia deti do skupiny, etablovanie do tímu, vnímanie seba samého, seba v priestore, seba v kolektíve. Deti sú rozdelené podľa veku a výkonnosti do skupín:

Basketbalový krúžok - ZŠ J.G.Tajovského Senec, ZŠ, Mlynská 50, Senec, Gymnázium A.Bernoláka Senec

Basketbalová prípravka – ZŠ, Mlynská 50 Senec, ZŠ s VJM A.M.Szencziho Senec

Basketbal – mladší mini – ZŠ, Mlynská 50, Senec, ZŠ s VJM  A.M.Szencziho Senec

Možnosť prihlásenia: http://gabbo-gabko.sk/prihlaska/

Predstavitelia klubu: Darius Šmahovský, Gabriele Rebrošová

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.22046729999999 / E 17.40235299999995