Gabko Kondičné cvičenie detí

Telocvičňa Slávia Športová ulica
903 01 Senec


Popis

Prirodzenou schopnosťou malých detí  je pohyb, energia, vitalita, hra, skúmanie svojich možnosti a predpokladov. Potreba a nutnosť takejto aktivity vyplýva i z viacerých nezávislých prieskumov zameraných na zdravie, športovú a pohybovú vyspelosť našich detí. Našim cieľom je budovať kvalitný program športovej prípravy deti v predškolskom veku.  Pracujeme  na zlepšovaní a zvyšovaní všestrannej pohybovej pripravenosti detí, cvičíme individuálne i v kolektívoch. Cvičenie je určené pre deti od veku 3 do 6 rokov. Cvičenie je rozdelené do dvoch skupín:

Cvičenie detí od 3 rokov do 5 rokov
Cvičenie detí od 5 rokov do 7 rokov

Možnosť prihlásenia:  http://gabbo-gabko.sk/prihlaska/
 

 

 

Galéria obrázkov

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21550822170324 / E 17.404628714135697