Mestské kultúrne stredisko

Námestie 1. mája 2
903 01 Senec


Popis

Mestské kultúrne stredisko v Senci bolo zriadené v roku 1977. Za 25 rokov pôsobenia prešlo Kultúrne stredisko mnohými štrukturálnymi zmenami. Dnes má 12 zamestnancov - l kultúrny referent, ved. učtárne, ved. kina, ved. knižnice a 3 odborné knihovníčky, 2 upratovačky, údržbár, premietač.

Programové oddelenie

Hlavným poslaním programového oddelenia je vytvárať podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti kultúry obyvateľstvu v územnej časti, formou poskytovania platených i neplatených služieb. Programové oddelenie už tradične zabezpečuje programovú štruktúru Seneckého leta a Veľkého letného Karnevalu.

Súbežne s týmito akciami sme organizovali v našich priestoroch výchovné koncerty, divadelné predstavenia, súťažné prehliadky, vystúpenia amatérskych i profesionálnych hudobných a tanečných telies. Vytvárame podmienky pre prezentáciu záujmovej činnosti seneckých kultúrnych a spoločenských združení.

Úsek kina

Hrací profil kina Mier v Senci je 7 predstavení za týždeň. Propagáciu filmov zabezpečujeme veľkými mesačnými plagátmi, malými programami a reklamnými tabuľami, kde sú návštevníci kina kompletnejšie informovaný o premietaných filmoch a novinkách na filmovom plátne. Okrem večerných filmových predstavení pozývame na filmy aj školské družiny, základné a stredné školy, kde majú možnosť si vychutnať kvalitné zvukové zariadenie Dolby Prologic.

Knižnica

Mestská knižnica je verejnou, univerzálnou knižnicou s komplexnými knihovníckymi informačnými službami pre čitateľov. Knižnica vytvára a posilňuje čitateľské návyky od ranného detstva, podporuje samostatné vzdelávanie a všetky stupne školského vzdelávania, poskytuje príležitosť pre osobný tvorivý rozvoj.

Záujmová činnosť

V každoročnom rozpočte MsKS je zahrnutá aj finančná podpora tanečného súboru ESO, dychovej hudby SENČANKA, a speváckeho súboru MELODYK. Členovia našich záujmových činností tiež účinkujú na výmenných kultúrnych podujatiach s našimi družobnými mestami ako sú rakúsky Parndorf a maďarský Mosonmagyaróvár, kde nás úspešne reprezentujú v rámci mesta Senec.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2210182 / E 17.399653700000044