Mestský úrad

Mierové námestie 8
84105 Senec


Deň Hodiny Comment
Pondelok 7:30 - 14:30
Utorok 7:30 - 14:30
Streda 8:30 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 13:30

Popis

Mestský úrad zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady, spracúva písomné vyhotovenie všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora.

Štvrtok, nestránkový deň, je podateľňa otvorená od 7:30 do 14:30 h.

Odbory mestského úradu

•    Prednosta
•    Sekretariát
•    Ekonomický odbor
•    Odbor životného prostredia
•    Organizačný odbor
•    Odbor sociálnych služieb mesta
•    Právny útvar
•    Projektový manažér
•    Mestská polícia
•    Informačné technológie
•    Spoločný stavebný úrad
•    Špoločný školský úrad
•    Správa cestovného ruchu Senec
•    Mestské kultúrne stredisko Senec

Etický kódex zamestnanca mesta Senec

Predstavuje systém etických princípov a pravidiel uplatňovaných v správaní sa každého zamestnanca mesta Senec. Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme sú povinní etický kódex ctiť a dodržiavať a tak vytvárať základ budovania a udržovania dôvery a rešpektu verejnosti voči samosprávnemu orgánu mesta ako inštitúcii verejnej správy.

Odbory a oddelenia

Názov Adresa Telefón E-mail
Útvar ekonomiky mesta Mierové námestie 8 903 01 Senec
Oddelenie správy majetku Mierové námestie 8 903 01 Senec
Odbor ekonomiky mesta Mierové námestie 8 903 01 Senec 02/2020 5107
Sekretariát Mierové námestie 8 903 01 Senec

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21436437652636 / E 17.401624640039017