Okresný úrad

Deň Hodiny Poznámka
Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 14:00

Popis

V súlade s vládnym programom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna práva) otvára Okresný úrad Senec na prízemí svojej budovy Klientske centrum.

Jeho základným poslaním je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občanov.

Okresný úrad Senec

 • katastrálny odbor
 • odbor starostlivosti o životné prostredie
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • pozemkový a lesný odbor
 • odbor všeobecnej vnútornej správy
 • odbor živnostenského podnikania
 • organizačný odbor
 • odbor krízového riadenia

Telefonické kontakty

 • Informátor: 02/40202412
 • Klientske centrum: 02/35004232
 • Katastrálny odbor: 02/20816961

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.22063519999999 / E 17.404039199999943