Útvar ekonomiky mesta

Mierové námestie 8
903 01 Senec


Deň Hodiny Poznámka
Pondelok 7:30 - 14:30
Utorok nestránkový deň
Streda 8:30 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 13:30

Popis

Útvar ekonomiky mesta
Mestský úrad Senec
I. poschodie

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru
Tel: 02/2020 5107

E-mail: matusovaj@senec.sk

Referát miestnych daní, poplatku za odpad a poplatku za rozvoj

Mestský úrad Senec
prízemie (vľavo)

Alžbeta Šušlová
Tel.: 02/2020 5247
E-mail: alzbeta.suslova@senec.sk

Henrieta Chmúrová
Tel.: 02/2020 5109
E-mail: henrieta.chmurova@senec.sk

Anna Čerňanská
Tel.: 02/2020 5109
E-mail: anna.cernanska@senec.sk

Bc. Eva Alapiová
Tel.: 02/2020 5110
E-mail: alapiovae@senec.sk

Blanka Šušlová
Tel.: 02/2020 5110
E-mail: blanka.suslova@senec.sk

Beáta Horváthová (komunálny odpad)
Tel.: 02/2020 5125
E-mail: beata.horvathova@senec.sk

Ing. Jarmila Valčová (komunálny odpad)
Tel.: 02/2020 5125
E-mail: valcovaj@senec.sk

 • Zabezpečuje agendu v oblasti dane z nehnuteľností
 • Zabezpečuje agendu v oblasti  poplatku za odpady
 • zabezpečuje agendu v oblasti ostatných miestnych daní(daň za užívanie verejného priestranstva, daň z ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje,)
 • zabezpečuje agendu v oblasti poplatku za rozvoj
 • zabezpečuje agendu v oblasti hazardných hier
 • zabezpečuje agendu v oblasti obchodu, služieb a podnikateľskej činnosti
 • zabezpečuje agendu v oblasti ambulantného predaja

Referát účtovníctva a fakturácie a pokladne

Ing. Edita Poizlová
Tel.: 02/2020 5502
E-mail: edita.poizlova@senec.sk

Mgr. Nora Csukaová
Tel.: 02/2020 5112
E-mail: nora.csukaova@senec.sk

Martina Matúšová
Tel.: 02/2020 5148
E-mail: matusovam@senec.sk

Silvia Bartošová
Tel.: 02/2020 5113
E-mail: silvia.bartosova@senec.sk

Pokladňa
Adriana Szalayová
Tel.: 02/2020 5108
E-mail: adriana.szalayova@senec.sk

 • Zabezpečuje komplexnú agendu v oblasti účtovníctva mesta
 • Zabezpečuje agendu v oblasti rozpočtovania a metodického usmerňovania na úseku ekonomiky škôl
 • Zabezpečuje vedenie pokladne mesta

Referát miezd a personalistiky a miezd

Gabriela Kollátová
Tel.: 02/2020 5111
E-mail: gabriela.kollatova@senec.sk

Eva Mikulášková
Tel.: 02/2020 5111
E-mail: eva.mikulaskova@senec.sk

 • Zabezpečuje komplexnú agendu v miezd
 • Zabezpečuje agendu v oblasti personalistiky terénnej opatrovateľskej služb

 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2199234 / E 17.397296200000028