Útvar ekonomiky mesta

Mierové námestie 8
903 01 Senec


Popis

Útvar ekonomiky mesta
Mestský úrad Senec
I. poschodie

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru
Tel: 02/2020 5107

E-mail: matusovaj@senec.sk

Referát miestnych daní, poplatku za odpad a poplatku za rozvoj

 

 • Zabezpečuje agendu v oblasti dane z nehnuteľností
 • Zabezpečuje agendu v oblasti  poplatku za odpady
 • zabezpečuje agendu v oblasti ostatných miestnych daní (daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje,)
 • zabezpečuje agendu v oblasti poplatku za rozvoj
 • zabezpečuje agendu v oblasti hazardných hier
 • zabezpečuje agendu v oblasti obchodu, služieb a podnikateľskej činnosti
 • zabezpečuje agendu v oblasti ambulantného predaja

v nasledovnom rozdelení:

Mestský úrad Senec
prízemie (vľavo)

Anna Čerňanská - daň z nehnuteľností (v abecednom rozsahu: začínajúce číslicou a A-Gui), poplatok za rozvoj
Tel.: 02/2020 5109
E-mail: anna.cernanska@senec.sk

 

Z dôvodu dlhodobej neprítomnosti p. Čerňanskej, správa DzN a poplatku za rozvoj za „jej“ abecedný zoznam daňovníkov a poplatníkov je počas tejto dlhodobej neprítomnosti rozdelená do správy agendy nasledovne:

Bc. Alapiová Eva – priezviská, názvy firiem A – Boš, názvy firiem začínajúce číslicou

Ing. Miroslava Lacsková – priezviská, názvy firiem Bot – Due

p. Henrieta Chmúrová – priezviská, názvy firiem Duf – Gui

 

Henrieta Chmúrová - daň z nehnuteľností (v abecednom rozsahu: Guj-Lež), poplatok za rozvoj
Tel.: 02/2020 5109
E-mail: henrieta.chmurova@senec.sk

Bc. Eva Alapiová - daň z nehnuteľností (v abecednom rozsahu: Li-Ron), poplatok za rozvoj
Tel.: 02/2020 5110
E-mail: alapiovae@senec.sk

Miroslava Lacsková - daň z nehnuteľností (v abecednom rozsahu: Ros-Ž), poplatok za rozvoj
Tel.: 02/2020 5147
E-mail: lacskovam@senec.sk

Blanka Šušlová - ostatné miestne dane, ambulantný predaj, agenda obchodu, služieb a podnikateľskej činnosti, hazardných hier
Tel.: 02/2020 5110
E-mail: blanka.suslova@senec.sk

Beáta Horváthová (komunálny odpad)
Tel.: 02/2020 5125
E-mail: beata.horvathova@senec.sk

Ing. Jarmila Valčová (komunálny odpad)
Tel.: 02/2020 5106
E-mail: valcovaj@senec.sk

Mgr. Gabriela Šimová (komunálny odpad)
Tel.: 02/2020 5125
E-mail: simovag@senec.sk

Referát účtovníctva a fakturácie a pokladne

Ing. Edita Poizlová
Tel.: 02/2020 5502
E-mail: edita.poizlova@senec.sk

Mgr. Nora Csukaová
Tel.: 02/2020 5112
E-mail: nora.csukaova@senec.sk

Martina Matúšová
Tel.: 02/2020 5148
E-mail: matusovam@senec.sk

Silvia Bartošová
Tel.: 02/2020 5113
E-mail: silvia.bartosova@senec.sk

Pokladňa


Adriana Szalayová
Tel.: 02/2020 5108
E-mail: adriana.szalayova@senec.sk

 • Zabezpečuje komplexnú agendu v oblasti účtovníctva mesta
 • Zabezpečuje agendu v oblasti rozpočtovania a metodického usmerňovania na úseku ekonomiky škôl
 • Zabezpečuje vedenie pokladne mesta

Referát miezd a personalistiky a miezd

Gabriela Kollátová
Tel.: 02/2020 5111
E-mail: gabriela.kollatova@senec.sk

Eva Mikulášková
Tel.: 02/2020 5111
E-mail: eva.mikulaskova@senec.sk

 • Zabezpečuje komplexnú agendu v miezd
 • Zabezpečuje agendu v oblasti personalistiky terénnej opatrovateľskej služb

 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2199234 / E 17.397296200000028