Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

 

Vincent Stojka / JUDr. Rudolf Krutý exekútor

 

Pavol Rák / Okresný súd Galanta

Michal Valent, Karol Mózsi / Adam Vrbecký - advokát

Dávid Scholz / Okresný úrad Bratislava

Dominika Botlíková / Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , Okresný úrad Senec

Marek Boško / JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor

Tibor Meszáros

Patrik Špila, Zuzana Horváthová, Gašpar Rajczi, Milan Jurica, Alexander Csaszny,

Marek Zlejši, Jozef Ratajský , Alexander Maršovský, Marian Królik, Dávid Scholz,

Ľudovít Doronyai, Adriana Káčerová, Michaela Scholzová,Attila Szikela,

Miroslava Špilová, Denis Dvorský / Dôvera zdratovná poisťovňa, a.s.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 18.5.2021

Senci dňa : 29.4.2021

 

29. 4. 2021 8:46