Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Peter Šimko / Okresná prokuratúra Levice

Milan Halas

Pavel Varga

Michaela Špilová

Petra Jančošeková, Marek Pažický / Mgr. Ján Kostka Exekútorský úrad

Roman Múčka / Československá obchodná banka , a.s.

Zoran Paunovič / Mgr. Adam Vrbecký - usadený auroadvokát

Renáta Šeboková, Marol Mózsi, Alexander Heringeš / Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Thi Thuy Lien Dinh, Andrii Punhin, Tibor Maár / Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 22.6.2021

Senci dňa :4.6.2021


 

4. 6. 2021 15:29